TR / EN
Tasarım Vakfı kar amacı gütmeden kamu yükünü hafifletici sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirir. Tasarım Vakfı hedeflerini gerçekleştirirken destek veren tüm kurum ve kuruluşları yanında görmekten mutluluk ve memnuniyet duyar.
Tasarım Vakfı; yaratıcılık ve tasarım adına kurucu bir çatı misyonu yüklenmiş ve tasarım atölyeleri etkinliklerini 2015 yılında Bodrum’da kurduğu merkezinde toplamıştır. 1972 yılından bu yana mobilya sektöründe kalitenin tasarımını yaratan ve tasarımı endüstrinin hizmetine sunan bir marka olan Koleksiyon Mobilya’nın kurucusu Faruk Malhan tarafından 2013 yılında kurulan Tasarım Vakfı, yaratıcı endüstriler ve yaratıcı ekonomileri buluşturan etkinlikleri ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Tasarım Vakfı; yaratıcı disiplinleri bütüncül birliktelikleri ile ele alır; iş birliğine, açık işe, çoğulcu ve ortak akla dayalı tasarımı savunur, ‘uygulama-öğrenim’ döngüsünde disiplinler üstü araştırmacılığı ilke edinir. Yaratıcılığın, yaratıcı emeğin, yaratıcı iş kültürünün ve erdemli iş gücünün, katma değerli üretimin projesidir.  Sanat, zanaat, mimarlık, tasarım, kentsel tasarım ve yönetişim disiplinleri arasında edimsel, deneysel ve kuramsal bağlar kurmayı amaçlar, yerel, evrensel ve çevre değerlerinin farkındalığı ve sahiplenilmesi için çalışır. Tasarım Vakfı; tasarımcılar, sanatçılar, eğitmenler, araştırmacılar ve teknoloji, bilim, kültür, yaratıcı ekonomiler, topluluk liderleri ile işbirliği yapar.

Tasarım Vakfı; kuramsal çerçevesinde “yaparak, uygulayarak öğrenme” düşüncesini temel alır, ortak-yaratım alanı olarak atölye çalışmalarının önemini vurgular. Disiplinler üstü, ayrıştıran, sorgulayan, tasarımcı düşünceye yoğunlaşan araştırma süreçlerini önerir. Tasarımcıların, düşünürlerin, yönetim gurularının ve akademik dünyanın katıldığı atölyelerle, ekonomiye katma değerle dönecek tasarımlara ve tasarımcı istihdamına alan açmayı hedefler.

2013 yılından bu yana İstanbul merkezinde 3 konferans, 7 panel, 8 atölye ve 1 sergi, Bodrum yerleşkesinde ise 12 lider ve 96 katılımcı ile 10 yaz atölyesi gerçekleştirmiştir. Tasarım Vakfı altında kar amacı gütmeden faaliyetlerini gerçekleştiren Tasarım Vakfı'nın faaliyetlerinin büyük kısmının finansmanı sponsorlar tarafından gerçekleştirilmektedir.

Sponsor Kuruluşlar, Tasarım Vakfı'nın sponsorluk kategorileri aracılığıyla marka ve kurum imajına uygun olarak sosyal sorumluluk gerçekleştirebilir, Türkiye’nin kalkınma sürecinde geniş kitlelere ulaşma imkanına sahip olurlar.

Sponsorluk kategorileri aşağıda sıralanmış olup sponsorluk kategorileri ile ilgili olarak detaylı bilgi için:
[email protected] / 0 (212) 223 07 71

SPONSORLUK KATEGORİLERİ

Lider Sponsor

Etkinlik Sponsoru

Atölye Sponsoru

Hizmet Sponsoru (Konaklama, Ulaşım, Haberleşme)

Basın Sponsoru (Dergi, Televizyon)
E-BÜLTEN
ARKADAŞINA ÖNER