TR / EN
Tasarım Vakfı, 2015 yılında 12 lider, 96 katılımcı ile 10 Yaz Atölyesini Bodrum’da gerçekleştirmiş, tasarımları ve tasarımcıları 2 Aralık 2015’te ulusal ve uluslararası basına İstanbul’da duyurmuş ve sergi açılışıyla paydaşlara sunmuştur.
Tasarım Vakfı Bodrum 2016 yılı atölyeleri 1 Haziran / 30 Kasım tarihleri arasında keçe, mobilya, dokuma, moda, halı, kilim, cam, seramik, gastronomi, takı, hamur kağıt (papier-mâché) ve deri alanlarında tasarım çalışmaları olarak programlanmıştır.

Tasarımda disiplinler üstü kurgusal, deneysel bağlar kurmayı amaçlayan “Tasarım Vakfı Atölyeleri” edimsel yetkinliklerin, fikirlerin, hünerlerin çapraz eşleşmelerle çoğalacağı ortamları olarak yetenekli tasarımcılar için kurgulanmıştır.

Bağlamsal ve kavramsal içeriklerle gelişecek ürünler, telif hakları tasarımcılarına ait olmak üzere sektörlerine ve basına Aralık 2016 ayında bir sergi ile tanıtılacaktır.

Türkiye’deki yaratıcı ekonomilere katma değer sağlayacağını umduğumuz atölye çalışmaları, tasarımcıları üretime, üretimleri tasarımcılara tanıştırma olanakları vermektedir. Bu kapsamda pazara yeni girişimlerde bulunan genç yeteneklere farklı bakış açıları kazandırmak, farklı disiplinleri tanıtmak, disiplinler üstü deneyimler kazandırmak amaçlanmaktadır.

ATÖLYELERİN AMACI
Tasarım, sanat, zanaat önderleriyle; tasarım, üretim, teknik ve zanaatlar arasında deneyimsel, deneysel bağlar kurabilmek, “yaparak öğrenme, öğrenirken yapma” kurgusuna odaklanmak,

• Tasarımı ve sektörü somutlamak adına edimsel süreçlere yönelmek,
• Bilgi, görgü, hünerleri yeteneklerle buluşturmak,
• Edimsel bilgi ile çoğalmak,
• Atölye ortamlarında birbirlerini tetikleyen yaratıcı fikirleri çoğaltmak,
• Yaratıcı cüret ve cesaretleri coşturmak,  

ATÖLYELERİN KAPSAMI
Tasarım Vakfı Bodrum atölyeleri keçe, mobilya, dokuma, moda, halı, kilim, cam, seramik, gastronomi, takı, kağıt hamur (papier-mâché) ve deri malzeme ve disiplinlerini kapsamaktadır.

ATÖLYE ÇIKTILARI
Tasarım Vakfı Bodrum’da gerçekleştirilecek atölyelerden çıkan fikirler ve ürünler, yerli ve yabancı basına sunulacak, özel bir sergi ile paydaşlara ve sektöreler  tanıtılacaktır.

ATÖLYELERE KATILIM
Tasarım Vakfı Bodrum atölyeleri, profesyonellerin ve yeni mezunların katılımlarına açıktır, eğitim ve meslek öncelikli olarak, yaşam enerjisi yüksek katılımcılar hedeflenmektedir.

Atölyelerimize kayıt hakkında bilgi ve sorularınız için:
apply@tasarimvakfi.org

2016 ATÖLYE LİDERLERİ

Mutfak Sanatları Akademisi (MSA)
Faruk Malhan / Mimar
Theresa May O’Brien / Keçe Sanatçısı
Belkıs Balpınar / Kilim Sanatçısı
Sofia Agerberth / Teixidors İhracat Müdürü
Nuria Bitria / Teixidors Tekstil Tasarımcısı
Kvadrat / Tekstil Tasarımcısı ve Dokumacısı
Gabriele Küstner / Cam Sanatçısı
Anu Penttinen / Cam Sanatçısı
Mehmet Tüzüm Kızılcan / Seramik Sanatçısı
Vilma Villaverde / Seramik Sanatçısı
Arzu Kaprol / Moda Tasarımcısı
Uta - Tuna Ciner / Tasarımcı
Günay Ataleyer / Tekstil Tasarımcısı

E-BÜLTEN
ARKADAŞINA ÖNER