TR / EN
Mimar Zafer Akay yürütücülüğünde gerçekleşecek atölyede, şehrin mimarisi, dokusu, kimliği deneyimlenecek, Mardin taşı ve işleme teknikleri, bu coğrafyaya özgü taşın farklı kullanımları ile ele alınacaktır. Tarih boyunca çeşitli medeniyetlerin, dillerin, dinlerin, kültürlerin iç içe olduğu bu coğrafyanın bir-aradalıkları, müşterek alanlarından yola çıkarak şehir mobilyaları ve taş söveler, ocak, şömine, baca, korkuluklar, harpuşta gibi yapı bileşenleri tasarımları geliştirilecektir.
Mardin’de çıkarılan kalker taşı, fırından ilk çıktığında yumuşak ve kolay şekillenen, fakat güneş ve su ile sertleşen, bölgeye özgü bir taştır. Midyatmimarisinin en büyük ayırt edici ögesidir. Midyat’taki yapıların içi ve dışı, kapıları, pencereleri, sütunlar, kemerler taş işçiliğiyle incelikle işlenebilen bu taşla bezelidir.

Mimar Zafer Akay yürütücülüğünde gerçekleşecek atölyede, şehrin mimarisi, dokusu, kimliği deneyimlenecek, Mardin taşı ve işleme teknikleri, bu coğrafyaya özgü taşın farklı kullanımları ile ele alınacaktır. Tarih boyunca çeşitli medeniyetlerin, dillerin, dinlerin, kültürlerin iç içe olduğu bu coğrafyanın bir-aradalıkları, müşterek alanlarından yola çıkarak şehir mobilyaları ve taş söveler, ocak, şömine, baca, korkuluklar, harpuşta gibi yapı bileşenleri tasarımları geliştirilecektir.

ATÖLYE İŞBİRLİĞİ: Dicle Kalkınma Ajansı, Midyat Meslek Yüksek Okulu

ATÖLYE İÇERİĞİ

Seminer ve Sunumlar

Tasarım Vakfı Sunumu
Kuruluşu, vizyonu, amacı, projeleri

Atölye Sunumu
Atölyenin hedefleri, içeriği, kavramsal çerçeve, zanaatın tarihsel coğrafyadaki yeri

Literatür Semineri
Zanaattan tasarıma, sektörel açılımlar, dünyadan örnek ürünler

Malzeme ve Üretim Yöntemleri Semineri
Malzeme, üretim, zanaat, üretim yöntemleri, kullanım alanları

Konu Semineri
Kentsel Tasarım, Şehir Mobilyaları, Müşterek Alanlar

Esin Gezileri:
Midyat Gümüşçüler Çarşısı I Midyat Konuk Evi I Gelüşke Han
Mor Gabriel Manastırı I Anıtlı Köyü, Meryem Ana Kilisesi I Deyrulzafarân Manastırı I Mor Yakup Kilisesi

Tasarım Çalışmaları ve Uygulama:
Kavramsal çalışma
Ürün konsept tasarımı ve ürün geliştirme

ATÖLYE PROGRAMI
Midyat’a varış I Pazar

1. Gün
Seminer ve Sunumlar
Esin Gezileri / Midyat
Midyat taş atölyeleri ziyareti

2. Gün
Esin Gezileri / Midyat Çevresi
Atölye Çalışmaları
Fikir geliştirme, konsept çalışmaları ve üretimteknikleri ile tanışma

3. Gün
Atölye Çalışmaları
Gezi gözlemlerinin paylaşılması, fikir geliştirme, ilk tasarım çalışmaları ve kritikler

4. Gün
Atölye Çalışmaları
Gezi sonuçlarının tartışılması, tasarım ve konsept geliştirme çalışmaları, kritikler

5. Gün
Atölye Çalışmaları
Ürün tasarımı ve geliştirilmesi, kritikler, konseptlerin tamamlanması

6. Gün
Atölye Çalışmaları ve Final Sunumlar
Ürün tasarımlarının sonuçlandırılması, tasarımların sunumu ve değerlendirmeler

7. Gün I Pazar
Ayrılış

 

Zafer Akay Biyografi

1963'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini 1980'de TED Özel Ankara Lisesi'nde tamamladıktan sonra, 1984'te ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünden lisans derecesini aldı. 1985-87 yıllarında aynı kurumda araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1988-91 arasında Yener-Akay Tasarım Uygulama, 92-97 arasında Akay Mühendislik Mimarlık Ltd olarak Ankara'da serbest mimarlık çalışmalarını sürdürdü. 1991'de Arkitekt dergisinin editörlüğünü yürüttü. İstanbul'da, 1998-99'da ArchiScope genel yayın yönetmeni, 2000'de Total Aydınlatma'da proje yönetmeni olarak çalıştı. Mimarlar Odası ve Literatür Yayıncılık'ta mimarlık alanında editörlük çalışmalarını sürdürdü. 2004'te Zafer Akay Yapı İşliği adı altında yeniden serbest mimarlık çalışmalarına başladı. Yanı sıra, Erken Cumhuriyet dönemi Türkiye mimarlığı ve modernleşme alanlarında mimarlık tarihi çalışmalarını ve İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim görevliliğini sürdürmekte.

 

PROJE

Coğrafi esin, yerelin tasarımcı bakış açısıyla yeniden keşfedilmesi, yenilenmesi ve yüceltilmesi projesidir. Tasarımcıyı, zanaatkarı ve sanatçıyı bir araya getirerek coğrafyayı yenilikçi ve tasarımcı bakış açısıyla tekrar ele almaktadır. Tarihsel coğrafyanın ve kültürün deneyimlenmesi, ülke ekonomisine coğrafyaya özgü katma değeri yüksek ürünlerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DEĞER ÖNERİLERİ

Tarihsel coğrafyanın, kültürel ve coğrafi değerlerin, geçmiş deneyimlerin aktarılması, dağıtılması, yenilenmesi; tasarımcı düşüncenin zanaatla birleşmesi, zanaatın tasarımla şekillenmesi, açık iş, ortak yaratım, tasarımın yereli şekillendirmesi.

ATÖLYELERİN AMACI

• Coğrafyadan esinlenerek, tasarımcının bulunduğu çevreden beslendiği bir tasarım platformu oluşturulması,
• Tarih boyunca oluşan ve yaratıcı bakış açısı ile oluşturulacak bilgi ve deneyim havuzundan yararlanarak bu yöreye özgü tasarımlar çıkarılması,
• Görerek, dokunarak kültürün deneyimlenmesi üzerine kurgulanmış esin gezileriyle tasarımcı bakış açısınınyerel ile buluşturulması,
• Yeni malzeme ve teknikler öğrenerek tasarımcıların dağarcıklarının geliştirilmesi,
• Tasarımın sorgulayan, yenilikçi ve yaratıcı düşünce yapısını, geleneksel zanaatlarla birleştirerek yerel değerlerin yüceltilmesi,
• Geleneksel zanaatların ekonomiye kazandırılması, yerelin kalkınması,
• Çıkan tasarımların şehre açılımlar sağlamasıve tasarımı yerelin bir parçası haline getirmek amaçlanmaktadır.


E-BÜLTEN
ARKADAŞINA ÖNER