TR / EN
Akademisyen Doç. Gaye Kırlıdökme Belen yürütücülüğünde gerçekleştirilecek olan atölyede; Midyat'in insan, doğa, coğrafi ve mimari ögeleri ve hikayelerinden esinle desen tasarımları geliştirilecektir.
ATÖLYE İŞBİRLİĞİ: Dicle Kalkınma Ajansı, Midyat Meslek Yüksek Okulu

 

ATÖLYE İÇERİĞİ


Seminer ve Sunumlar

Tasarım Vakfı Sunumu
Kuruluşu, vizyonu, amacı, projeleri

Atölye Sunumu
Atölyenin hedefleri, içeriği, kavramsal çerçeve,zanaatın tarihsel coğrafyadaki yeri

Literatür Semineri
Zanaattan tasarıma, sektörel açılımlar, dünyadan örnek ürünler

Esin Gezileri:
Midyat Gümüşçüler Çarşısı I Midyat Konuk Evi I Gelüşke Han 

Mor Gabriel Manastırı I Anıtlı Köyü, Meryem Ana Kilisesi I DeyrulzafarânManastırı I Mor Yakup Kilisesi

Tasarım Çalışmaları:
Kavramsal çalışma

Konsept tasarımı ve desen tasarımı ve ürün geliştirme

ATÖLYE PROGRAMI
Midyat'a varış I Pazar

1. Gün
Seminer ve Sunumlar (Tasarım Vakfı Sunumu - Atölye Sunumu)
Esin Gezileri / Midyat
Midyat taş atölyeleri ziyareti
Fikir geliştirme, konsept çalışmaları

2. Gün
Seminer ve Sunumlar (Atölye Sunumu - Literatür Semineri)
Esin Gezileri / Midyat Çevresi
Atölye Çalışmaları
Fikir geliştirme, konsept çalışmaları ve üretim teknikleri ile tanışma

3. Gün
Atölye Çalışmaları
Gezi gözlemlerinin paylaşılması, fikir geliştirme, ilk tasarım çalışmaları ve kritikler

4. Gün
Atölye Çalışmaları
Gezi sonuçlarının tartışılması, tasarım ve konsept geliştirme çalışmaları, kritikler

5. Gün
Atölye Çalışmaları
Ürün tasarımı ve geliştirilmesi, kritikler, konseptlerin tamamlanması

6. Gün
Atölye Çalışmaları ve Final Sunumlar
Ürün tasarımlarının sonuçlandırılması, tasarımların sunumu ve değerlendirmeler

7. Gün Ayrılış I Pazar

 

Gaye Kırlıdökme Belen Biyografi

Gaye Kırlıdökme Belen 1961’de Yunanistan’da doğdu. 1990’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl bölümde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 1993’de Yüksek Lisans, 1999’da Sanatta Yeterlik eğitimini tamamladı. 2000 yılında Yrd. Doçent, 2011’de Doçent oldu. Yurtiçi ve yurtdışı birçok karma sergiye, sempozyuma, çalıştaya katıldı ve kişisel sergiler açtı. Halen aynı üniversitede görevine devam etmektedir.2012 yılından beri akademisyen olarak "Miras Semboller-Zanattan Tasarıma" projesini yürütmektedir.PROJE

Coğrafi esin, yerelin tasarımcı bakış açısıyla yeniden keşfedilmesi, yenilenmesi ve yüceltilmesi projesidir. Tasarımcıyı, zanaatkarı ve sanatçıyı bir araya getirerek coğrafyayı yenilikçi ve tasarımcı bakış açısıyla tekrar ele almaktadır. Tarihsel coğrafyanın ve kültürün deneyimlenmesi, ülke ekonomisine coğrafyayaözgü katma değeri yüksek ürünlerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DEĞER ÖNERİLERİ

Tarihsel coğrafyanın, kültürel ve coğrafi değerlerin, geçmiş deneyimlerin aktarılması, dağıtılması, yenilenmesi; tasarımcı düşüncenin zanaatla birleşmesi, zanaatın tasarımla şekillenmesi, açık iş, ortak yaratım, tasarımın yereli şekillendirmesi.

ATÖLYELERİN AMACI

• Coğrafyadan esinlenerek, tasarımcının bulunduğu çevreden beslendiği bir tasarım platformu oluşturulması,
• Tarih boyunca oluşan ve yaratıcı bakış açısı ile oluşturulacak bilgi ve deneyim havuzundan yararlanarak bu yöreye özgü tasarımlar çıkarılması,
• Görerek, dokunarak kültürün deneyimlenmesi üzerine kurgulanmış esin gezileriyle tasarımcı bakış açısının yerel ile buluşturulması,
• Yeni malzeme ve teknikler öğrenerek tasarımcıların dağarcıklarının geliştirilmesi,
• Tasarımın sorgulayan, yenilikçi ve yaratıcı düşünce yapısını, geleneksel zanaatlarla birleştirerek yerel değerlerin yüceltilmesi,
• Geleneksel zanaatların ekonomiye kazandırılması, yerelin kalkınması,
• Çıkan tasarımların şehre açılımlar sağlaması ve tasarımı yerelin bir parçası haline getirmek amaçlanmaktadır. 

 
E-BÜLTEN
ARKADAŞINA ÖNER