TR / EN
Tasarım Vakfı, Bodrum Belediyesi ve ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü işbirliğiyle gerçekleşecek olan atölyede Bodrum pazarlarına yönelik tasarımlar geliştirilecektir.
“Tarih boyunca bir şehri var eden veya bir şehre önem katan en temel özelliklerden birisi de o şehrin çarşı-pazarlarıdır. Han, hamam, cami, kahvehane ve berber gibi diğer tamamlayıcı unsurlarla birlikte, ticaret veya imalat yapılan alan, sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal özellikleri de olan bir mekân olmuştur.”
Bu kapsamda;
Pazarlar orada yaşayan insanların sosyal ve kültürel etkileşimlerinin en yoğun, aktif olduğu alanlardır. Üretici ve tüketiciyi, yerel halkı ve turisti bir araya getiren bu alanların yeniden tasarlanmasının, kalkındırılmasının şehirlere yeni bir çehre sağlamak için oldukça büyük bir adım olduğunu düşünüyoruz.

Atölye Yeri: Bodrum

Atölye Tarihleri: 25 Ocak - 3 Şubat 2017

Atölye Lideri: Faruk Malhan

Katılımcılar: ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı 4. Sınıf Öğrencileri

Atölye İçeriği
1. Coğrafyadan esinlenerek, tasarımcının bulunduğu çevreden beslendiği bir tasarım platformu oluşturacaktır.
2. Bu platformda şehri anlamaya, öğrenmeye ve gözlemlemeye yönelik tartışmalar, oturumlar düzenlenecek ve fikir alışverişleri gerçekleştirilecektir.
3. Oluşan bilgi ve deneyim havuzundan yararlanarak bu yöreye özgü tasarımlar geliştirilecektir.
4. Pazarların topluma etkisi ve toplumdaki yeri incelenecek ve irdelenecektir.
5. Çıkan tasarımların şehri geliştirip güzelleştirmesi, şehri tasarımla tanıştırması ve tasarımın şehrin bir parçası haline getirilmesi amaçlanmaktadır.
6. Bodrum Belediye’sine bağlı bölgelerde kurulan pazarlardaki kent mobilyası ihtiyacı tasarım katma değerleriyle karşılanacaktır.
7. Katılımcılar Tasarım Vakfı Bodrum atölyelerinden yararlanarak farklı malzemeleri deneyimleme fırsatı bulacaklardır.

“Bodrum Pazarları” Atölyesi;

1. Tasarımı coğrafya ile bağlamayı, ulaşılabilir kılmayı
2. Coğrafyayı tasarımla geliştirmeyi
3. Tasarımcıyı, zanaatkarı, sanatçıyı ve üreticiyi bir araya getirmeyi
4. Tasarımı üretimle buluşturarak Türkiye’de tasarım kavramını ileriye
taşımayı
5.Karya bölgesinde tasarım kültürünün gelişmesine katkıda
bulunmayı
6.Belediye, Üniversiteler ve Vakıf işbirliği oluşturmayı amaçlamaktadır.

Konusu: Tasarım Vakfı çatısı altında özgür düşünce alanında, malzemeyi deneyimleme, öğrenme ve yorumlama fırsatı bulan tasarım bölümü öğrencilerini, yeni ürünler geliştirmeye yönelten atölyeler düzenlenecektir. Bu yeni ürünler tasarımın yapıldığı coğrafyadan beslenecek ve bu coğrafyayı geliştirecek, zenginleştirecektir. 

 
E-BÜLTEN
ARKADAŞINA ÖNER